Nhân đọc trường ca "Biển mặn" của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo NXB Hội Nhà văn, 2015

Neo hồn thơ vào "Biển mặn"

13:49 31/12/2015

Khi đọc tập trường ca "Biển mặn", tự nhiên tôi có ý so sánh với trường ca "Biển" của nhà thơ Hữu Thỉnh. Hai người từng là lính. Hai người cùng viết về biển. So sánh thì thấy: Hai nhà thơ, hai cách tiếp cận biển. Và dù viết sau, nhưng Nguyễn Trọng Tạo đã có một cách riêng để triển khai trường ca của mình. Chúng ta sẽ thấy đó là một cách triển khai thông minh, độc đáo và sáng tạo.

Ý kiến bạn đọc