Nhân đọc "Truyện ngắn chọn lọc Giải Cây bút vàng lần thứ 3 (2015-2017)", NXB Công an nhân dân, 2018

Tin tưởng vào truyện ngắn...

08:34 13/04/2018

Truyện ngắn đang nở rộ. Truyện ngắn đang lên ngôi. Truyện ngắn đang là "mặt tiền" của văn học đương thời. Đấy là những cách đánh giá của văn giới về thực trạng và triển vọng của truyện ngắn luôn được coi là thể loại "xung kích" của văn học hiện đại Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc