Nhân đọc tập truyện "Đàn bà đi bụi" của Trịnh Đình Nghi, NXB Hội Nhà văn, 2015

Truyện ngắn rồi sẽ ra sao?

08:00 02/12/2015

Vị thế truyện ngắn ở Việt Nam có một bề dày đáng nể. Ở mức độ sâu sắc tràn lan, nó chỉ thua thơ. Kể từ khi có chữ Quốc ngữ, hầu như tất cả những người viết văn xuôi thành danh đều đã từng đắm đuối trải nghiệm với thể loại này. Thậm chí có tác giả, ví như Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, đã tạo dựng tư cách nhà văn của mình chỉ trong ba truyện ngắn đầu tiên. 

Ý kiến bạn đọc