Ghi từ cuộc "Tọa đàm về tiểu thuyết":

Tiểu thuyết cần có một cuộc "tổng kiểm"

08:03 02/08/2019

"Cần có một cuộc tổng kết, đánh giá nghiêm túc về tiểu thuyết Việt Nam sau 20 năm đầu của thế kỷ XXI" là ý kiến của nhà văn Bùi Việt Sỹ khi phát biểu  tại "Tọa đàm về tiểu thuyết" diễn ra trong khuôn khổ Trại Sáng tác văn học và lý luận phê bình do Hội Nhà văn tổ chức.

Ý kiến bạn đọc