Tết, dâng nén nhang thơm vì tiếng Việt

18:37 23/01/2019

Ngày ba tháng tám thấy (thơ) đâu mà
Sao đến ngày xuân lắm (thơ) thế a?
Ấy hẳn thịt xôi lèn chặt dạ
Cho nên con tự (chữ) mới thòi ra.

Ý kiến bạn đọc