Tây dịch thơ ta

08:24 20/08/2019

Thời Pháp thuộc, ở Huế có một thầy giáo người Việt làm luận văn bằng tiếng Pháp về đề tài "Tục ngữ, ca dao Việt Nam". Bấy giờ, có một viên chức người Pháp làm việc ở thành phố này, lúc nào cũng huênh hoang, tự phụ cho mình là người nước ngoài rất thông thạo bản xứ...

Ý kiến bạn đọc