Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng sông Cửu Long

08:06 18/09/2017

Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng...

Ý kiến bạn đọc