Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn: Văn chương có chức năng dự báo

09:42 28/04/2017

Nhà văn của thể loại tiểu thuyết luận đề Nguyễn Bắc Sơn lại vừa ra mắt cuốn tiểu thuyết mới có tên: "Cuộc vuông tròn". Đây là sự tiếp nối của phần I với cuốn tiểu thuyết "Vỡ vụn" xuất bản đầu năm 2016. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng nhà văn Nguyễn Bắc Sơn về cuốn tiểu thuyết mới của ông.

Ý kiến bạn đọc