Sao chổi chiếu mệnh

14:18 31/12/2020

Những ai không may gặp vận hạn, liền than thở “Sao Chổi chiếu mệnh...”. Nghĩa là coi sao Chổi là sao xấu chuyên gieo tai họa. Không lý giải điều ấy có thật không bài viết chỉ xin đi tìm các lớp mã bao bọc quanh cái mã “chổi” quen mà cũng lạ này.

Ý kiến bạn đọc