Đọc “Thinh không”, thơ Đào Đức Tuấn, NXB Hội Nhà văn, 2017

Đào Đức Tuấn: Xa giá thinh không

08:00 22/12/2017

Khái niệm “thinh không” ấy hình như thi sĩ Đào Đức Tuấn bắt gặp tự nhiên nhi nhiên từ một điều gì đại loại như “vô thường”, một “sắc sắc không không”.

Ý kiến bạn đọc