Phim hoạt hình sử Việt: Những ngọn đuốc mồi từ người trẻ

08:24 22/05/2020

Phim hoạt hình thuần Việt vốn đã hiếm hoi. Phim hoạt hình thuần Việt khai thác các yếu tố văn hóa, lịch sử dân tộc lại càng là của hiếm. Vậy mà những người trẻ đang cố gắng thực hiện và nhân rộng của hiếm ấy theo một cách đầy táo bạo, bứt phá.

Ý kiến bạn đọc