Những khúc đồng dao…

08:03 06/09/2019

“Ca dao”, hiểu theo từ nguyên là lời hát, bài hát có nhạc hoặc không nhạc đệm biểu hiện một cách trực tiếp tâm hồn, tình cảm con người. “Ca” là bài hát có nhạc, “dao” là bài hát không có nhạc. Kinh Thi có câu: “Tâm chi ưu hĩ, ngã ca thả dao” (Lòng ta buồn, ta ca và dao). Như vậy “ca” khác “dao”. Vì thế có khái niệm “đồng dao”, tức những bài hát không nhạc đệm dành cho trẻ con.

Ý kiến bạn đọc