Thương tiếc Nhà thơ, Nhạc sỹ, Hoạ sỹ Nguyễn Trọng Tạo

Khúc đồng dao ru anh

08:54 10/01/2019

Không còn "Tình yêu sáng sớm"
Chỉ còn "Gương mặt tôi yêu"
Và "Đồng dao cho người lớn"
Ru anh trong cõi phiêu diêu.

Tag thơ
Ý kiến bạn đọc