Nhân vật đa dạng trong “Thông tin đa chiều”

07:53 24/06/2016

Nhà báo viết văn không ít, mà nhà văn tham gia làm báo cũng không ít, nhưng tác phẩm văn chương viết về nghề báo lại không nhiều. Vì sao? Vì nghề báo gắn liền với sự kiện và trôi dạt theo sự kiện, rất khó tìm được khoảnh khắc để neo lại. Tài năng cỡ như Vũ Bằng cũng chỉ chọn thể loại hồi ký để viết về nghề báo, qua cuốn sách nổi tiếng “Bốn mươi năm nói láo”.

Ý kiến bạn đọc