(Đọc tiểu thuyết "Vùng xoáy" của Vũ Quốc Khánh, NXB Hội Nhà Văn)

Một tiểu thuyết hiếm hoi viết về cổ phần hóa

13:21 30/11/2020

Với "Vùng xoáy", Vũ Quốc Khánh đã xây dựng hình tượng những người lính chiến đấu, hy sinh trên mặt trận biên giới phía Bắc để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đối lập với họ là những phần tử cơ hội, cấu kết với nhau trong "lợi ích nhóm", đang tâm lợi dụng việc cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước để bòn rút tiền của của nhân dân.

Ý kiến bạn đọc