Một nhận định sai về thơ Việt Nam hiện đại

08:32 07/12/2018

Quả thật, đã có một thời, trong đời sống văn học của chúng ta, thấy xuất hiện tình trạng mà nhiều người gọi là “phủ nhận thành tựu” từ Cách mạng Tháng Tám đến nay.

Ý kiến bạn đọc