Ngày Thơ Việt Nam - ý tưởng và thực hiện

08:04 21/02/2017

Trong một lễ hội dành cho thi ca, nếu không nâng tầm được thi ca lên thì chí ít cũng phải làm sao cho thi ca đúng với vị trí của nó, chứ không phải là để xem nhẹ hay tầm thường hóa giá trị, vẻ đẹp của nó.

Ý kiến bạn đọc