Làm gương - nêu gương - noi gương

08:20 16/03/2019

Đối với Đảng ta, giành lại lòng tin của nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng là bảo vệ sự sống còn của chế độ...

Ý kiến bạn đọc