Không gian nào cho mỹ thuật đương đại?

08:54 08/02/2018

Cách đây gần 1 tháng, tại TP Hồ Chí Minh có diễn ra một triển lãm mỹ thuật gồm các tác phẩm của những sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. 

Ý kiến bạn đọc