Đọc “Trang sách, mạch đời”, phê bình, đối thoại văn học của Phạm Khải, NXB Văn học, 2017

Khi trang sách không “tách” khỏi mạch đời

08:03 14/10/2017

Phạm Khải cứ bám chặt lấy đời sống văn chương hôm nay luôn xum xuê, tươi mới, bộn bề, phong phú và đầy rẫy biến cố bất ngờ, mà viết. Đúng như đại thi hào nước Đức Goethe đã nói “Lý thuyết thì xám xịt còn cây đời mãi mãi xanh tươi”. Đồng thời cũng thấy Phạm Khải luôn có ý thức suy nghĩ, tìm tòi cách viết theo định hướng chiến lược - không phải là viết về cái gì mà là viết như thế nào?

Ý kiến bạn đọc