(Nhân đọc “Ở lại để chờ nhau”, tập truyện của Hồ Anh Thái, NXB Thế giới, 2020)

Gọi về những miền ký ức

13:00 25/02/2021

“Ở lại để chờ nhau”, tập truyện ngắn mà như hồi ký, mà như tiểu thuyết – những lát cắt ký ức về Ấn Độ, về thời gian ở Ấn Độ, nhất là thời sinh viên. Tự do trong miền ký ức với những câu chuyện có thật, những mảnh đời.

Ý kiến bạn đọc