Đấy có phải là thơ... tù mù, bí hiểm?

09:13 11/09/2017

Ta hãy đọc lại bài thơ "Mũi Cà Mau" ấy của Xuân Diệu, dù nó có hơi dài. Để khảo sát một bài thơ mà tác giả thích thú. Và, quan trọng hơn, là vì nó... có vấn đề!

Ý kiến bạn đọc