Đến Trà Cổ nhớ nhà thơ Xuân Diệu

08:30 28/01/2009

Tặng Thiệp

Cùng em đi Trà Cổ
Nơi Xuân Diệu xưa ngồi
Giờ từng đôi trai gái
Chẳng có ai lẻ loi 

Ý kiến bạn đọc