“Ballad đêm” vào mùa dâng hiến

08:00 26/08/2017

Cảm quan tinh nhạy của một người được đào tạo an ninh dường như đã giúp nhà báo Ngô Đức Hành có cái nhìn rộng hơn khi bao quát các vấn đề của xã hội bằng thơ. Bên cạnh một Ngô Đức Hành bản lĩnh, sắc sảo, tinh nhạy, hằng ngày mã hóa đời sống thế sự dưới con mắt thơ, ta còn bắt gặp một thi sĩ đa cảm giữa bầu khí quyển ăm ắp lửa tình. Từ “Ví giặm quê mình”, “Con đường rạ rơm) đến “Ballad đêm”  là một hành trình tiếp nối, bồi đắp tình cảm của một cái tôi vẫy vùng, đam mê, bạo liệt trong tình yêu.

Ý kiến bạn đọc