Về bài thơ "Vận nước" của Thiền sư Đỗ Pháp Thuận

Bài thơ “Quốc tộ” nói gì?

08:14 04/12/2018

Chúng ta đều biết, thơ của các Thiền sư thường rất kiệm lời. Tuy nhiên, lời ít nhưng tình ý phải nhiều, tối thiểu ngôn từ, tối đa cảm xúc, ý ở ngoài lời, đó mới chính là tiêu chí, là chỗ vi diệu của thơ.

Ý kiến bạn đọc