Sùng Ân Tự - ngôi chùa trăm gian trên núi Thanh Tước

07:57 01/06/2019

Qua những dòng chữ trên "Văn bia Thanh Tước" còn lưu lại năm 1702, ta thấy rằng chùa Sùng Ân không còn là chùa làng nữa, mà đây đã là Quốc tự - chùa có tầm cỡ Quốc gia, do các bậc quý tộc, những người hầu cận vua Lê và chúa Trịnh xây dựng lên. Tiếc thay, ngôi chùa nay đã không còn, chỉ còn dấu tích của bia hậu Phật bốn mặt vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt".

Ý kiến bạn đọc