Nhạc sĩ Phú Quang:

Điển hình "làm kinh tế giỏi"?

08:00 30/11/2015

Nhạc sĩ Phú Quang lại có liveshow mang tên "Những nẻo đường anh đã đi qua". Mà lại là 3 đêm liền nhằm ngày 15, 16 & 17 tháng 12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Tuy không có đêm nào rơi vào ngày cuối tuần nhưng theo tiết lộ của ông, mặc dù đến ngày 15-11 mới phát hành vé nhưng trước đó đã có vài trăm chỗ ngồi được "đặt", trước cả khi lịch bán vé được công bố. 

Ý kiến bạn đọc