Dân ca Ví, Giặm: Neo đậu hồn quê

08:00 19/03/2015

Mỗi con người sinh ra trên trái đất này đều gắn với hồn thiêng của quê hương mình, dân tộc mình. Tôi sinh ra ở vùng đất xứ Nghệ, mảnh đất dữ dằn khắc nghiệt thời tiết và thảm họa chiến tranh qua suốt bốn ngàn năm binh lửa. Một xứ sở lắm núi, nhiều đồi có con sông Lam hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chung dòng, người dân đôi bờ chung nhau giọng nói, chung phong tục tập quán, chung nết ăn nết ở, chung một hồn quê sâu lắng dân ca ví giặm.

Ý kiến bạn đọc