Tản văn

Xin lỗi tình yêu

08:00 28/03/2013

Nhà văn Pháp Saint-Exupéry nói: "Yêu không là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng". Tình yêu chân chính chỉ có một, nhưng những cái na ná giống tình yêu thì có nhiều, khiến người ta lầm tưởng và ảo tưởng. Vì không "cùng nhìn về một hướng", nghĩa là mỗi người nhìn một hướng, thậm chí còn ngược hướng nhau, thế nên người ta mới phải "xin lỗi tình yêu".

Ý kiến bạn đọc