Về việc cấp phép và công khai danh mục các bài hát sáng tác trước năm 1975: Tin vui với nhiều nhạc sĩ

08:00 02/04/2013

Mới đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch) đã có Văn bản số 94/NTBD - PQL gửi các sở địa phương về việc sưu tầm lên danh sách các bài hát của tác giả là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các bài hát sáng tác trước năm 1975 để tiến hành xét duyệt và công bố rộng rãi. Theo Cục NTBD, các sở địa phương sẽ cùng phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật để cùng thực hiện. Đây được coi là động thái tích cực sau nhiều năm việc cấp phép phổ biến cho các ca khúc trước năm 1975 thường được tiến hành nhỏ lẻ bằng cách: ai cần thì… xin!

Ý kiến bạn đọc