Về miền quan họ

08:05 24/02/2017

Quan họ, trong quá trình bảo tồn, phát triển sẽ còn có những khi vượt ra ngoài chuẩn mực. Nhưng, nếu đồng hành cùng người Kinh Bắc bằng tinh thần xây dựng, sự hiểu biết và bao dung, Quan họ sẽ phát huy đúng giá trị, mãi xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như thế giới công nhận.

Ý kiến bạn đọc