Về giải thưởng nhiếp ảnh gia hiện nay

08:00 24/08/2015

Cứ 5 năm một lần - từ 1996 tới nay, giới văn học nghệ thuật lại tất bật cho việc tuyển chọn, xét duyệt, đề cử tác giả, tác phẩm cho giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Hai giải thưởng danh giá trên đối với riêng ngành Nhiếp ảnh có nhiều vấn đề để bàn trong bối cảnh hiện nay.

Ý kiến bạn đọc