Nhân Hội nghị Quảng bá Văn học Việt Nam - Liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương và ngày thơ nguyên tiêu

Văn chương giao lưu để lan tỏa

08:00 23/03/2015

Văn chương nói chung và thi ca nói riêng là nhịp cầu kỳ diệu nối những khác biệt văn hóa lại với nhau, không lệ thuộc sự lớn bé về quốc gia, lãnh thổ, trình độ phát triển. Thực ra, đấy là khát vọng muôn đời của nhân loại trong đó có các nhà văn nhà thơ, những "thư ký của thời đại" như ta thường nói.

Ý kiến bạn đọc