Tượng Tuyết Sơn ở Đồng bằng Bắc bộ

08:39 10/07/2020

Tượng Tuyết Sơn bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVII ở các chùa vùng Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam. 

Ý kiến bạn đọc