Từ một cuộc điểm danh, bồi dưỡng, gặp gỡ các nhà phê bình trẻ

10:00 03/09/2020

Vừa qua tôi có tham dự một khoá bồi dưỡng của Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Đó vừa là một khoá bồi dưỡng chuyên môn nhưng cũng là một cuộc điểm danh, gặp gỡ các nhà phê bình trẻ và có nhiều điều rất đáng suy ngẫm từ cuộc gặp gỡ này.

Ý kiến bạn đọc