Trước mộ Nguyễn Bính

10:00 15/06/2009

Sống lưu lạc xứ người
Chết nắm xương gửi về quê cũ

Ý kiến bạn đọc