Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ 5: Được và chưa được

08:00 21/01/2014

Mới ngày nào khai mạc Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ nhất, khởi đầu từ 1963 đến 1973, giờ đây đã là cuộc Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ 5, được kéo dài từ cuối 2013 vắt sang đầu năm mới 2014. Cuộc triển lãm như một lời chia sẻ cho những niềm vui về thành tựu nghệ thuật của những người nghệ sĩ luôn âm thầm sáng tạo, với những chất liệu đất, đá và sắt, gỗ tưởng như hết sức khô khan.

Ý kiến bạn đọc