Tôi dịch và thuyết minh phim Ba Lan

08:38 29/09/2019

Hồi đó nhiều người khen, phim thuyết minh mà như phim lồng tiếng. Chả là, tôi có lợi thế, là người dịch lời thoại, cũng là người thuyết minh luôn. Cho nên khi dịch thuyết minh tôi phải căn thời lượng, sao cho lời thoại trên phim bằng tiếng Ba Lan và lời thoại thuyết minh tiếng Việt thời lượng dài bằng nhau. 

Ý kiến bạn đọc