Tổ chức các hoạt động tháng 6 "Ngày hè của em" tại "Ngôi nhà chung"

19:07 30/05/2019

Ngày hè của em" - Là chủ đề hoạt động của tháng 6 được tổ chức từ ngày 1/6 - 30/6/2019, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Ý kiến bạn đọc