Tổ chức Cuộc vận động sáng tác tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui 2019

13:47 14/03/2019

Nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thành phố, Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động sáng tác tiểu phẩm, kịch ngắn, kịch vui năm 2019.

Ý kiến bạn đọc