Tiếng vọng từ nghị trường

10:30 15/06/2009

Dự kiến ngày 18/6 tới, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh hiện hành sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua. Điều này không chỉ làm nóng nghị trường, mà còn là tâm điểm bàn luận của nhiều người trong giới. Mặc dù, chỉ là một công chúng xoàng xĩnh, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tôi cũng xin được góp đôi lời.

Ý kiến bạn đọc