Tiếng rao trưa

08:00 16/12/2014

"Ai tóc dài tóc rối bán không?". Tiếng rao vọng trong ngõ nhỏ, vọng vào giấc ban trưa. Lâu lắm rồi mới nghe tiếng rao của người mua tóc rối. Nhớ xưa tiếng rao này còn là "Ai tóc rối đổi kẹo không?". Tiếng rao này còn cùng "Ai chai chè đồng nát tóc rối lông gà lông vịt đổi kẹo không?".

Ý kiến bạn đọc