Liên hoan quốc tế sân khấu Thử nghiệm lần thứ III, Hà Nội – 2016

“Thử” nhiều “nghiệm” được bao nhiêu?

13:20 11/11/2016

Từ ngày 12 đến 19-11-2016, Liên hoan quốc tế sân khấu Thử nghiệm lần thứ III do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Liên hoan lần này có sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật quốc tế và 8 đoàn nghệ thuật trong nước. 

Ý kiến bạn đọc