Thoáng cánh hoa rơi nhòa giấc mộng…

14:51 03/11/2019

Sinh thời, Victor Hugo từng nói một câu nổi tiếng: "Nếu thượng đế sáng tạo ra phụ nữ trước thì người đã thôi không sinh ra các loài hoa".

Ý kiến bạn đọc