Nhân 60 năm cuốn Kỷ lục Guinness đầu tiên được xuất bản:

Thêm những kỷ lục ấn tượng được xác lập

08:00 01/10/2014

Ngày 11/9, để kỷ niệm 60 năm Ngày cuốn Kỷ lục Guinness đầu tiên được ấn hành, phiên bản mới nhất của cuốn sách đã ra mắt bạn đọc (với giá bán 20 bảng Anh - tương đương 700.000 đồng). Những người biên soạn cuốn sách đã tìm kiếm và giới thiệu với bạn đọc những kỷ lục bị phá vỡ trong suốt 60 năm qua cũng như những kỷ lục ấn tượng nhất trên thế giới trong thời gian gần đây.

Ý kiến bạn đọc