Tháng tư, ai về Miệt Thứ…

08:21 01/05/2020

“Con rạch Cái Thia chảy về Tắc Cậu/Con sáo qua sông con sáo đậu hiên nhà. Trời tháng tư, em mặc áo hoa cà. Qua ngõ nhà anh, em kéo nghiêng vành nón. Giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng”.

Ý kiến bạn đọc