Thắm tình phu thê nhờ... gốm

15:15 15/10/2020

Nhìn ngọn lửa lò nung bập bùng, hai vợ chồng nắm tay hồi hộp chờ đợi màn ảo thuật của hỏa biến. Ngọn lửa kỳ diệu ấy sẽ tạo ra những tác phẩm mà đôi khi chính họ không ngờ. Tình yêu của họ cũng từ lửa, từ đất, từ nước... mà nên hình hài, thắm đượm.

Ý kiến bạn đọc