Tết xa

08:00 04/03/2015

Sài Gòn cuối năm bao giờ cũng se se lạnh, cái se lạnh của một khoảng thời gian lặng mình lại chờ mùa nắng mới thì phải? Rồi sau Tết, mùa khô chính thức lên ngôi, để có nhiều người không phải cư dân Sài Gòn, chưa hiểu đủ đầy về Sài Gòn phải thốt lên: "Sài Gòn chỉ có hai mùa, một mùa nóng và một mùa nóng hơn".

Ý kiến bạn đọc