Tạp chí Văn hóa – Văn nghệ CAND thời kỳ “ở riêng”

10:30 11/11/2006

Những ngày đầu, bên cạnh những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, Tạp chí VH-VN CA còn gặp những khó khăn về mặt nhân lực. Tiếng là có cả một hội đồng biên tập gồm toàn những cây bút tên tuổi, song thực tế ai nấy đều có nơi có chốn của mình. Vai trò của họ đa phần chỉ là “đánh trống ghi tên”.  Một mình chủ biên kiêm biên tập viên Hữu Ước phải lo chạy bài, biên tập bài, lo in ấn lẫn phát hành.

Ý kiến bạn đọc