Tài năng lớn và tình yêu lớn

07:32 22/10/2018

Người nhạc sỹ có tài năng lớn và một tình yêu cũng rất lớn đó lại là người rất tự biết mình. Đó là một phẩm chất không dễ có. 

Ý kiến bạn đọc